Mae’r Adroddiad Blynyddol 2015-16 ar gael nawr

Gwener 14, Hydref 2016

Mae’r Adroddiad Blynyddol 2015-16 ar gael nawr

Cyfle Swydd

Swyddog Cymorth Gweinyddol (rhan-amser: 22 awr yr wythnos) (Dwy Swydd)

Lleolir yn swyddfa'r Tribiwnlys yng Nghasnewydd

Cyflog: £15,613 i £19,430 yf (pro rata)

Mae Tribiwnlys Prisio Cymru yn edrych am dau unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rolau Swyddogion Cymorth Gweinyddol.

Fel aelod o'r tîm gweinyddol, byddwch yn sicrhau bod gwasanaeth gweinyddol o ansawdd uchel ac effeithlon yn cael ei ddarparu i staff a chwsmeriaid. Bydd gofyn i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da gan fod y rôl yn golygu cysylltu â staff, aelodau tribiwnlys a chwsmeriaid.

Dylech gael profiad clerigol a chyfrifiadurol blaenorol, sgiliau bysellfwrdd da ac wedi cael eich addysgu i lefel TGAU neu gyfatebol.

Mae gallu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y ddwy swydd a disgwylir i'r ymgeiswyr fod yn hyddysg hyd at Lefel 2 o'n meini prawf Sgiliau Cymraeg (am fanylion llawn yngl?n ag ein meini prawf gweler gwefan y Tribiwnlys).

Mae'r swyddi yn benodiadau am ddwy flynedd, sy'n ddibynnol ar gyfnod prawf o chwe mis. Gellir ymestyn y penodiadau neu eu gwneud yn barhaol ar ddiwedd y ddwy flynedd.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Tribiwnlys: www.valuation-tribunals-wales.org.uk

Bydd patrwm yr oriau dros yr wythnos waith yn cael ei gytuno ar y cyd rhwng y Tribiwnlys a'r ymgeiswyr llwyddiannus.

Mae'r Tribiwnlys yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 06 Hydref 2017

 

Llawrlwythwch manylion pellach a ffurflen gais yma.

Manyleb y person + lefelau sgiliau Cymraeg

Disgrifiad Swydd

Cais Am Swydd (PDF)

Cais Am Swydd (Word)