Mae’r Adroddiad Blynyddol 2016-17 ar gael nawr

Mawrth 3, Ebrill 2018

Mae’r Adroddiad Blynyddol 2016-17 ar gael nawr

Nodiadau Canllaw

Cliciwch ar y daflen isod yr hoffech chi ei darllen. Mae'r canllaw i'n hysbysiad o benderfyniad i'r Dreth Gyngor yn sôn am apeliadau atebolrwydd a phrisio (bandiau).

 

Cyngor Cyffredinol Ynglyn Ag Apelio Yn Erbyn Eich Trethi Annomestig Neu Dreth Y Cyngor

Size: 218.24 KB

Apêl Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 263.88 KB

Apeliadau Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 271.29 KB

Apeliadau Prisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 257.97 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor 2005 – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 294.66 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor 2005 – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 307.07 KB

Rhestr Brisio Annomestig 2010 - Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 292.3 KB

Rhestr Brisio Annomestig 2010 - Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 303.69 KB

Rhestr Brisio Annomestig 2010 - Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 260.33 KB