Nodiadau Canllaw

Cliciwch ar y daflen isod yr hoffech chi ei darllen. Mae'r canllaw i'n hysbysiad o benderfyniad i'r Dreth Gyngor yn sôn am apeliadau atebolrwydd a phrisio (bandiau). replica tag heuer for sale

Cyngor Cyffredinol Ynglyn Ag Apelio Yn Erbyn Eich Trethi Annomestig Neu Dreth Y Cyngor

Size: 164.57 KB

Apêl Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 191.67 KB

Apeliadau Atebolrwydd Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 181.45 KB

Apeliadau Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 166.26 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 170.24 KB

Rhestr Brisio Treth Y Cyngor – Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 206.72 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 173.43 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Wrandawiad

Size: 190.08 KB

Rhestr Brisio Annomestig - Hysbysiad o Benderfyniad

Size: 128.57 KB

Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Cydnabod Apêl

Size: 214.47 KB

Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Gwrandawiad

Size: 214.79 KB

Rhestrau Ardrethu 2023 – Hysbysiad Penderfynu

Size: 149.16 KB

Cwynion

Polisi a Gweithdrefn Cwynion

Size: 213.84 KB

Rheoli Cysylltiadau

Size: 240.23 KB